Top HCL repos

languages / HCL / global

267,535 repos

«12...26,754»
RankRepoStarsDeveloper
chef/bento on Github1bento4,142chef
terraform-aws-modules/terraform-aws-eks on Github2terraform-aws-eks3,879terraform-aws-modules
ChristianLempa/boilerplates on Github3boilerplates3,123ChristianLempa
terraform-aws-modules/terraform-aws-vpc on Github4terraform-aws-vpc2,776terraform-aws-modules
brikis98/terraform-up-and-running-code on Github5terraform-up-and-running-code2,630brikis98
jpetazzo/ampernetacle on Github6ampernetacle2,598jpetazzo
aws-ia/terraform-aws-eks-blueprints on Github7terraform-aws-eks-blueprints2,286aws-ia
segmentio/stack on Github8stack2,098segmentio
poseidon/typhoon on Github9typhoon1,855poseidon
antonbabenko/terraform-best-practices on Github10terraform-best-practices1,825antonbabenko